توزیع کننده های ضدعفونی کننده بهداشت و درمان در دهلی

  • خانه
  • /
  • توزیع کننده های ضدعفونی کننده بهداشت و درمان در دهلی
اخبار > دو محلول ضدعفونی کننده، غیـــرمجاز اعلام شدنددو محلول ضدعفونی کننده، غیـــرمجاز اعلام شدند معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان طی اطلاعیه ای توزیع و مصرف دو محلول ضدعفونی کننده را غیرمجاز اعلام کرداخبار > دو محلول ضدعفونی کننده، غیـــرمجاز اعلام شدنددو محلول ضدعفونی کننده، غیـــرمجاز اعلام شدند معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان طی اطلاعیه ای توزیع و مصرف دو محلول ضدعفونی کننده را غیرمجاز اعلام کرد



اخبار > دو محلول ضدعفونی کننده، غیـــرمجاز اعلام شدنددو محلول ضدعفونی کننده، غیـــرمجاز اعلام شدند معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان طی اطلاعیه ای توزیع و مصرف دو محلول ضدعفونی کننده را غیرمجاز اعلام کردتماس با تامین کننده
اخبار > دو محلول ضدعفونی کننده، غیـــرمجاز اعلام شدنددو محلول ضدعفونی کننده، غیـــرمجاز اعلام شدند معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان طی اطلاعیه ای توزیع و مصرف دو محلول ضدعفونی کننده را غیرمجاز اعلام کردتماس با تامین کننده
اخبار > دو محلول ضدعفونی کننده، غیـــرمجاز اعلام شدنددو محلول ضدعفونی کننده، غیـــرمجاز اعلام شدند معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان طی اطلاعیه ای توزیع و مصرف دو محلول ضدعفونی کننده را غیرمجاز اعلام کردتماس با تامین کننده
pre:تامسون reuter شرکت پاسخ دهنده ضد عفونی کننده دست استnext:ضد عفونی کننده دست دارای مجوز کانادا