ضد عفونی کننده دست bd اندازه و قیمت mrp مربع

  • خانه
  • /
  • ضد عفونی کننده دست bd اندازه و قیمت mrp مربع
برمد :: Bremed - فروشگاه اینترنتی : نقد، خرید آسان و مطمئنکرم ضد قرمزی و التهاب قوی با دارا بودن 075% کنسانتره مترونیدازول ، با اثر آنتی باکتریل و ضد عفونی کننده ، قابل استفاده در بیماری روزاسه و ترمیم کننده پوست های آسیب دیده و تحت درمان مشاهدهکابل افشان 4*5 - gersoozcomکابل افشان 4*5 کابلی با قابلیت انعطاف بالا می باشد و جنس رسانای آن از مس استپنج رشته سیم آن که به رنگهای قرمز و آبی و قهوه ای و مشکی و زرد (یا رنگ های دیگر) هستند با عایقی از pvc به ضخامت 08 میلی متر پوشیده شده است و با غلافی باکابل افشان 6*3 - gersoozcomکابل افشان 6*3 کابلی با قابلیت انعطاف بالا می باشد و جنس رسانای آن از مس استسه رشته سیم آن که به رنگهای قرمز و آبی و قهوه ای (یا رنگ های دیگر) هستند با عایقی از pvc به ضخامت 08 میلی متر پوشیده شده است و با غلافی با همین جنس بهتماس با تامین کننده
برمد :: Bremed - فروشگاه اینترنتی : نقد، خرید آسان و مطمئنکرم ضد قرمزی و التهاب قوی با دارا بودن 075% کنسانتره مترونیدازول ، با اثر آنتی باکتریل و ضد عفونی کننده ، قابل استفاده در بیماری روزاسه و ترمیم کننده پوست های آسیب دیده و تحت درمان مشاهدهتماس با تامین کننده
کابل 32 زوج 05 - gersoozcomکابل سی و دو زوج 05 با هادی از جنس مس یا آلیاژی از مس که به آن cca می گویند تولید می شود و همانطور که از اسم محصول پیداست از شصت و چهار رشته با سطح مقطع 05 میلی متر که دو به دو با یک گام مناسب به هم تابیده شده اند و روکشی از جنسpvcتماس با تامین کننده
برمد :: Bremed - فروشگاه اینترنتی : نقد، خرید آسان و مطمئنکرم ضد قرمزی و التهاب قوی با دارا بودن 075% کنسانتره مترونیدازول ، با اثر آنتی باکتریل و ضد عفونی کننده ، قابل استفاده در بیماری روزاسه و ترمیم کننده پوست های آسیب دیده و تحت درمان مشاهدهتماس با تامین کننده
کابل افشان 6*2 - gersoozcomکابل افشان 6*2 کابلی با قابلیت انعطاف بالا می باشد و جنس رسانای آن از مس استدو رشته سیم آن که به رنگهای قرمز و آبی (یا رنگ های دیگر) هستند با عایقی از pvc به ضخامت 08 میلی متر پوشیده شده است و با غلافی با همین جنس به ضخامت 13تماس با تامین کننده
کابل افشان 4*5 - gersoozcomکابل افشان 4*5 کابلی با قابلیت انعطاف بالا می باشد و جنس رسانای آن از مس استپنج رشته سیم آن که به رنگهای قرمز و آبی و قهوه ای و مشکی و زرد (یا رنگ های دیگر) هستند با عایقی از pvc به ضخامت 08 میلی متر پوشیده شده است و با غلافی باتماس با تامین کننده
کابل افشان 6*3 - gersoozcomکابل افشان 6*3 کابلی با قابلیت انعطاف بالا می باشد و جنس رسانای آن از مس استسه رشته سیم آن که به رنگهای قرمز و آبی و قهوه ای (یا رنگ های دیگر) هستند با عایقی از pvc به ضخامت 08 میلی متر پوشیده شده است و با غلافی با همین جنس بهتماس با تامین کننده
کابل افشان 6*2 - gersoozcomکابل افشان 6*2 کابلی با قابلیت انعطاف بالا می باشد و جنس رسانای آن از مس استدو رشته سیم آن که به رنگهای قرمز و آبی (یا رنگ های دیگر) هستند با عایقی از pvc به ضخامت 08 میلی متر پوشیده شده است و با غلافی با همین جنس به ضخامت 13تماس با تامین کننده
کابل افشان 6*2 - gersoozcomکابل افشان 6*2 کابلی با قابلیت انعطاف بالا می باشد و جنس رسانای آن از مس استدو رشته سیم آن که به رنگهای قرمز و آبی (یا رنگ های دیگر) هستند با عایقی از pvc به ضخامت 08 میلی متر پوشیده شده است و با غلافی با همین جنس به ضخامت 13تماس با تامین کننده
برمد :: Bremed - فروشگاه اینترنتی : نقد، خرید آسان و مطمئنکرم ضد قرمزی و التهاب قوی با دارا بودن 075% کنسانتره مترونیدازول ، با اثر آنتی باکتریل و ضد عفونی کننده ، قابل استفاده در بیماری روزاسه و ترمیم کننده پوست های آسیب دیده و تحت درمان مشاهدهتماس با تامین کننده
بخور و تصفیه هواکرم ضد قرمزی و التهاب قوی با دارا بودن 075% کنسانتره مترونیدازول ، با اثر آنتی باکتریل و ضد عفونی کننده ، قابل استفاده در بیماری روزاسه و ترمیم کننده پوست های آسیب دیده و تحت درمان مشاهدهتماس با تامین کننده
کابل 32 زوج 05 - gersoozcomکابل سی و دو زوج 05 با هادی از جنس مس یا آلیاژی از مس که به آن cca می گویند تولید می شود و همانطور که از اسم محصول پیداست از شصت و چهار رشته با سطح مقطع 05 میلی متر که دو به دو با یک گام مناسب به هم تابیده شده اند و روکشی از جنسpvcتماس با تامین کننده
بخور و تصفیه هواکرم ضد قرمزی و التهاب قوی با دارا بودن 075% کنسانتره مترونیدازول ، با اثر آنتی باکتریل و ضد عفونی کننده ، قابل استفاده در بیماری روزاسه و ترمیم کننده پوست های آسیب دیده و تحت درمان مشاهدهتماس با تامین کننده
کابل افشان 6*3 - gersoozcomکابل افشان 6*3 کابلی با قابلیت انعطاف بالا می باشد و جنس رسانای آن از مس استسه رشته سیم آن که به رنگهای قرمز و آبی و قهوه ای (یا رنگ های دیگر) هستند با عایقی از pvc به ضخامت 08 میلی متر پوشیده شده است و با غلافی با همین جنس بهتماس با تامین کننده
بخور و تصفیه هواکرم ضد قرمزی و التهاب قوی با دارا بودن 075% کنسانتره مترونیدازول ، با اثر آنتی باکتریل و ضد عفونی کننده ، قابل استفاده در بیماری روزاسه و ترمیم کننده پوست های آسیب دیده و تحت درمان مشاهدهتماس با تامین کننده
کابل افشان 4*5 - gersoozcomکابل افشان 4*5 کابلی با قابلیت انعطاف بالا می باشد و جنس رسانای آن از مس استپنج رشته سیم آن که به رنگهای قرمز و آبی و قهوه ای و مشکی و زرد (یا رنگ های دیگر) هستند با عایقی از pvc به ضخامت 08 میلی متر پوشیده شده است و با غلافی باتماس با تامین کننده
کابل افشان 10*4 - gersoozcomکابل افشان 10*4 کابلی با قابلیت انعطاف بالا می باشد و جنس رسانای آن از مس استچهار رشته سیم آن که به رنگهای قرمز و آبی و قهوه ای و مشکی (یا رنگ های دیگر) هستند با عایقی از pvc به ضخامت 1 میلی متر پوشیده شده است و با غلافی با همینتماس با تامین کننده
کابل افشان 10*4 - gersoozcomکابل افشان 10*4 کابلی با قابلیت انعطاف بالا می باشد و جنس رسانای آن از مس استچهار رشته سیم آن که به رنگهای قرمز و آبی و قهوه ای و مشکی (یا رنگ های دیگر) هستند با عایقی از pvc به ضخامت 1 میلی متر پوشیده شده است و با غلافی با همینتماس با تامین کننده
کابل افشان 10*4 - gersoozcomکابل افشان 10*4 کابلی با قابلیت انعطاف بالا می باشد و جنس رسانای آن از مس استچهار رشته سیم آن که به رنگهای قرمز و آبی و قهوه ای و مشکی (یا رنگ های دیگر) هستند با عایقی از pvc به ضخامت 1 میلی متر پوشیده شده است و با غلافی با همینتماس با تامین کننده
بخور و تصفیه هواکرم ضد قرمزی و التهاب قوی با دارا بودن 075% کنسانتره مترونیدازول ، با اثر آنتی باکتریل و ضد عفونی کننده ، قابل استفاده در بیماری روزاسه و ترمیم کننده پوست های آسیب دیده و تحت درمان مشاهدهتماس با تامین کننده
کابل افشان 10*4 - gersoozcomکابل افشان 10*4 کابلی با قابلیت انعطاف بالا می باشد و جنس رسانای آن از مس استچهار رشته سیم آن که به رنگهای قرمز و آبی و قهوه ای و مشکی (یا رنگ های دیگر) هستند با عایقی از pvc به ضخامت 1 میلی متر پوشیده شده است و با غلافی با همینتماس با تامین کننده
کابل افشان 4*5 - gersoozcomکابل افشان 4*5 کابلی با قابلیت انعطاف بالا می باشد و جنس رسانای آن از مس استپنج رشته سیم آن که به رنگهای قرمز و آبی و قهوه ای و مشکی و زرد (یا رنگ های دیگر) هستند با عایقی از pvc به ضخامت 08 میلی متر پوشیده شده است و با غلافی باتماس با تامین کننده
کابل افشان 6*3 - gersoozcomکابل افشان 6*3 کابلی با قابلیت انعطاف بالا می باشد و جنس رسانای آن از مس استسه رشته سیم آن که به رنگهای قرمز و آبی و قهوه ای (یا رنگ های دیگر) هستند با عایقی از pvc به ضخامت 08 میلی متر پوشیده شده است و با غلافی با همین جنس بهتماس با تامین کننده
کابل افشان 6*2 - gersoozcomکابل افشان 6*2 کابلی با قابلیت انعطاف بالا می باشد و جنس رسانای آن از مس استدو رشته سیم آن که به رنگهای قرمز و آبی (یا رنگ های دیگر) هستند با عایقی از pvc به ضخامت 08 میلی متر پوشیده شده است و با غلافی با همین جنس به ضخامت 13تماس با تامین کننده
pre:ضدعفونی کننده دست مراقبت ویژهnext:ضد عفونی کننده دست فوری شرکت کارول با آلوئه 4 اونس